Varmere for den som allerede er innenfor, men vanskeligere å komme inn i varmen?

I anledning av de siste måneders sykefraværsdebatt og at det nå skal inngås en ny IA-avtale 1. mars, arrangerer Likestillings- og diskrimineringsombudet et åpent debattmøte tirsdag 2. februar.

I forhandlingsutkastet til ny IA-avtale er det foreslått å flytte inkluderingsarbeidet ut av avtalen, og over til arbeidslivstrategiene. Dette gir utelukkende fokus på å senke sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet.  Gjør dette at det blir varmere for den som er innenfor, men at terskelen for å komme inn blir høyere?

På møtet inviteres og deltar enkeltpersoner, organisasjoner og innledere som har markert seg i den offentlige debatten med ulike forståelsesmåter, synspunkter og løsningsforslag knyttet til inkluderende arbeidsliv, sykefravær og utformingen av offentlige velferdsytelser.

Navn på innledere og fullstendig program blir sendt ut neste uke. NB! Merk påmelding. Dersom interessen blir stor kan møtet bli flyttet til et større lokale i Oslo Sentrum.

Innledere og panel:

  • Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik
  • Lars Kolbeinstveit, prosjektmedarbeider, Civita
  • Asbjørn Wahl, daglig leder Velferdsstaten
  • Liv Ragnhild Teig, avdelingsdirektør NHO
  • Tove Linnea Brandvik, Arbeiderpartiet, Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Dato: 2. februar

Tid: kl 12 - 14

Sted: Mariboesgt. 13, 1 etg. Oslo.

Påmelding: innen 1. februar til monica.larsson@ldo.no

Enkel servering, kaffe og te ved møtestart.

Velkommen til møte!