Kvinne vant på alle punkt mot sin tidligere arbeidsgiver i Agder lagmannsrett.

Da den kvinnelige ansatte avviste de seksuelle tilnærmelsene, gikk arbeidsgiveren over til å mobbe henne, skriver Sandefjords blad.

Kvinnen vant fram på alle punkter i Sandefjord tingrett: Hun ble usaklig oppsagt, han hadde sextrakassert henne og hun fikk både erstatning og oppreisning, samt at han måtte betale saksomkostninger.

Som i tingretten vant den kvinnelige ansatte fram på alle punkter. Lagmannsretten kjente oppsigelsen ugyldig, og han ble dømt for seksuell trakassering. I tillegg må han betale oppreisning på 80.000 kroner.

Når det gjaldt den seksuelle trakasseringen påpekte arbeidsgiveren at det ikke fantes vitner. Retten skriver følgende om dette: « ... det ligger nærmest i sakens natur at den som ønsker å utsette en annen for seksuell trakassering av den art som det her er tale om, sørger for at det skjer uten at det er andre til stede».

Les også: Lavterskeltilbud for trakasserte