Hijab – et religiøst hodeplagg

Den enkeltes begrunnelse for å bruke et plagg avgjør om det kan betegnes som religiøst eller ikke, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har fått flere spørsmål de siste dagene om definisjonen av hijab som religiøst hodeplagg.

I vår vurdering legger vi til grunn at den enkeltes begrunnelse for å bruke et plagg avgjør om det kan betegnes som et religiøst plagg eller ikke. Det avgjørende er altså om begrunnelsen er religiøst fundert eller ikke.

Vanlig praksis

Dette slås også av fast Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMK).

I tillegg sier forarbeidene til den norske diskrimineringsloven at bruk av både hijab og turban er omfattet av vernet mot diskriminering på grunn av religion.

Norsk forvaltningspraksis – Likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda – legger også en slik forståelse til grunn.

Les også: Justisdepartementet bryter loven - må tillate hijab