Håndboka "Religion på arbeidsplassen" er utgitt Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Fordi Norge er blitt et flerreligiøst samfunn, må arbeidsgivere ta hensyn til at det kan være flere ulike religioner og livssyn på en arbeidsplass. Den nye håndboka gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter. Den kan også være et nyttig verktøy for arbeidsgivere som ønsker å tilrettelegge for sine ansattes ulike interesser og behov. Slik kan den bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse.

Diskrimineringslovens § 4 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av religion. Direkte diskriminering er, enkelt forklart, ulik behandling av like tilfeller uten at det er saklig grunn til det. Indirekte diskriminering er behandling av ulike tilfeller slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stiller dårligere enn andre på grunn av de vernede grunnlagene. Det er også forbudt å trakassere på grunnlag av religion, ifølge § 5.

Religion på arbeidsplassen er delt inn i disse temakapitlene:

  • Bønn i arbeidstida/bønnerom.
  • Religiøse hodeplagg og symboler.
  • Rett til fri i forbindelse med religiøse handlinger eller helligdager.
  • Ramadan.
  • Mat og drikke.
  • Arbeidstakeres plikter.
  • Misjonering på arbeidsplassen.
  • Språkbruk og omtale.
  • Kjønn og homofili.

I tillegg inneholder den metoder og gode eksempler, kontaktinformasjon og nyttige internettadresser.

Du finner håndboka Religion på arbeidsplassen på nettet (som pdf-dokument), eller du kan få den fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.