Pressemelding, 15. januar 2010.

Alle arbeidsgivere har plikt til å avgi et likestillingsregnskap for sin virksomhet. Denne aktivitets- og rapporteringsplikten er lovfestet i likestillingsloven, som Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) håndhever.

To departementer, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), er kontrollert og LDO konkluderer med at departementenes likestillingsrapportering er for mangelfulle til at de kan godkjennes. Det betyr at departementene bryter likestillingsloven.

Skuffende

- Dette er det viktigste likestillingsverktøyet vi har for å få likestilling fra ord til handling. Det er skuffende at departementene ikke bruker verktøyet godt nok for å synliggjøre eventuelle kjønnsforskjeller blant sine ansatte, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar.

Hun viser til at departementene gjennom sine likestillingsregnskap har en enestående mulighet til å være fyrtårn i denne viktige delen av likestillingsarbeidet. Dessverre benytter de ikke muligheten.

Vi er ikke i mål

- Vi er ikke i mål i likestillingsarbeidet. Ulikelønn, ufrivillig deltid, kjønnsforskjeller i permisjonsuttak, kvinnefravær på ledelsesnivå viser at det fortsatt er en vei å gå. Likestillingsrapporteringen er et verktøy for å finne de synlige og usynlige hindrene. Først da blir det enklere å ta grepene for de riktige tiltakene, påpeker Sunniva Ørstavik.

- Politikerne har selv gjort vedtakene om de årlige likestillingsregnskapene. Derfor har jeg store forventninger til at de nå tar grep og følger opp med gode rutiner og systematikk for at de kan fremstå som lokomotiver i likestillingsarbeidet, sier ombudet.

Hun viser til at FAD som statens største arbeidsgiver med sine 140.000 ansatte har et helt spesielt ansvar for oppfølging.

Likestillings- og diskrimineringsombudet minner om at arbeidsgivere fra inneværende år også skal rapportere på etnisitet og funksjonsevne.

 

Last ned brevene:

Uttalelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (.pdf)

Uttalelse til  Fiskeri- og kystdepartementet (.pdf)


Ombud Sunniva Ørstaviks innlegg i Aftenposten 15. januar 


Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo, tlf. 91 59 88 56

 

Fakta: Håndbok for arbeidslivet