Likestillings- og diskrimineringsombudet er svært fornøyd med at det nå presiseres at det også ved ansettelser i trossamfunn må foreligge en saklig grunn for forskjellsbehandling av kvinner og homofile.

– Dette er et skritt i riktig retning, og er et viktig signal overfor trossamfunn. Vi har kjempet lenge for å få fjernet det generelle unntaket fra likestillingsloven for indre forhold i trossamfunn, sier ombud Sunniva Ørstavik.

- Selv om det fortsatt er mulighet til forskjellsbehandling dersom det er en saklig grunn til det, håper jeg lovendringen kan gi en kraftig symboleffekt og at trossamfunnene opptrer lojalt i forhold til loven, sier Ørstavik.

Regjeringen kunngjort lovendringen i Offisielt frå statsråd 9. april. Endringen er en sanksjonering av Stortingets lovvedtak 40.