- Vi kan ikke slå oss til ro med viljeserklæringer om likelønn. Jeg hadde forventet mer konkrete tiltak for å fjerne lønnsgapene og sikre at kvinnene får lønn som fortjent, sier Sunniva Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fulgte debatten om likelønnsmeldingen i Stortinget tirsdag. Hun mener Stortinget hadde en historisk sjanse, som de ikke benytter.

- De lar likelønnsarbeidet fortsette i sneglefart. Med dette tempoet vil det ta nye tiår før lønnsforskjellene er utjevnet, sier Ørstavik.

- Det handler om at verdien av kvinners arbeid skal vurderes og prises like høyt som verdien av menns arbeid.

Ombudet påpeker at likelønnsproblemet er sammensatt og krever sammensatte tiltak. Ulikelønnens systematiske urettferdighet løses ikke bare ved likedelt foreldreskap, eller bare ved arbeidsplassens evne og vilje til å ta likestilling på alvor, eller bare ved å verdsette ulike valg av utdanning og yrker.

- Likelønn oppnår vi når vi setter full fart på alle disse tre arenaene samtidig – med høye ambisjoner, gode verktøy og sist men ikke minst erkjenner at det koster, sier Ørstavik.

Les også: Likelønn i sneglefart.