Anna Rogstad-jubileum

17. mars er det 100 år siden Anna Rogstad ble første kvinne på Stortinget – som vararepresentant for Frisinnede Venstre.

Anna Rogstad (1854-1938) var aktiv kvinnesakskvinne, og var med på å drive frem den endringen i stemmerettsreglene som ga henne anledning til å stille til valg i 1909.

Stående Storting

Da Rogstad ble innkalt som vararepresentant i mars 1911, holdt stortingspresidenten tale til en stående forsamling av representanter og et fullsatt publikumsgalleri:

«Denne dag, den 17de mars 1911, vil bli en merkedag i vort lands historie, fordi det idag er første gang, en kvinde fremmøter her i Stortinget som en av dets repræsentanter – en begivenhet, som utvilsomt vil vække opmerksomhet viden om (…).

Kvinnesakforkjemper

Rogstad var opptatt av en rekke kvinnesaker og hadde mange verv. Blant annet var hun med på å stifte Norsk Kvindesaksforening i 1884, og Kvindestemmeretsforeningen i 1885.

Kilder: Stortinget.no og Wikipedia.