Feminismekonferanse

Sunniva Ørstavik holdt appell på Kvinnefrontens feminismekonferansen i Oslo lørdag.

Ørstavik var med i åpning av konferansen med en appell om de viktigste likestillingsutfordringene vi står overfor.

LDOs seniorrådgiver og jurist Heidi Wyller snakket om kompleks diskriminering.

Flerkulturell feminisme

Tittelen på konferansen er ”feminisme i et veikryss”, og tema er flerkulturell feminisme. Arrangør er Kvinnefronten.

- Vi ønsker å bringe sammen det som ofte refereres til majoritets- og minoritetsfeminister, med målet at møtet skal kunne lede til større forståelse, større samhandling, og dermed bredere gjennomslag for politiske tiltak og kampanjer, skriver Kvinnefronten.

Les mer om konferansen her.