I år som i fjor deltar Likestillings- og diskrimineringsombudet på urfolksfestivalen Riddu Riđđu. - Vi håper samarbeidet med Riddu Riđđu gjør ombudet bedre kjent, slik at samer som opplever diskriminering vet at de kan henvende seg til oss og få hjelp, sier seniorrådgiver Ylva Lohne. Sammen med tre andre representanter fra LDO pakker hun sovepose og liggeunderlag og tar turen oppover til Kåfjord onsdag 20. juli.

Ombudet kommer til å ha en stor informasjonsstand inne på festivalområdet, der folk kan stille spørsmål, få informasjon om rettigheter, teste sine kunnskaper om diskriminering, - eller bare slå av en prat.
- Dessuten har vi med et lite lager med regnponchoer til utdeling dersom festivalen lever opp til navnet sitt; liten storm på kysten, smiler Lohne.

Riddu Riđđu er en internasjonal urfolksfestival som går av stabelen 20.-24. juli i Kåfjord. Den er blitt arrangert siden 1991, så i år feirer den sjøsamiske festivalen 20.-års jubileum.  Festivalen har et bredt program med barnefestival, kunstutstilling, ungdomscamp, litteratur, scenekunst, musikk, filmprogram, seminarer og kurs. Blue King Brown og  Timbuktu&damn er noen av årets trekkplastre.