- Ombudet har lenge tatt til orde for retten til heltid, og vi er glad for debatten som nå pågår om dette viktige temaet, sier Bjørg Unstad, avdelingsleder i LDO.

 - Myndighetene må innføre lovfestet rett til heltid, mener LDO.

Her kan du lese mer om bruken av deltidsstillinger.