Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ønsker deltakerne en eventyrlig festival i likeverdighetens tegn!

10.-17. juli arrangerer Skeiv Ungdom festivalen Jafnaðr 2011 på Hove Leirsenter i Aust-Agder. Jafnaðr er et norrønt begrep som blant annet betyr likeverd, og likeverd er sentralt for arrangementet; en sammensmelting av mange forskjellige mennesker, med ulike bakgrunner, ulike identiteter, ulike meninger og interesser.

Les mer om jafnadr.