LDO har i samarbeid med NHO Reiseliv utarbeidet en veiledningsbrosjyre som skal hjelpe utestedseiere og dørvakter til å unngå å diskriminere på grunn av for eksempel hudfarge, funksjonsevne eller seksuell orientering.

- Hver helg opplever veldig mange unge vil bli nektet adgang til utesteder. Det vil begrunnes i kleskoder og gjestelister, mens den egentlige årsaken er fordommer hos dørvakter og utestedseiere. Det vet vi fra henvendelser til oss og oppslag i media, og slik diskriminering er forbudt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I disse dager sender hun ut brosjyren til 1.500 til utesteder i hele landet. Den gir en innføring i loven, råd til rutiner for håndtering av situasjoner som kan være diskriminerende og forslag til opplæring og ansvarsplassering.