- Stans diskrimineringen

Sosial utestenging, diskriminering og trakassering er hverdagskost for romfolk i Norge og resten av Europa. Det opprører likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Vedtaket om tiggerforbud på Høyres landsmøte har igjen ført til at den offentlige debatten handler om straff og hvordan norske myndigheter skal få romfolk ut av landet. Det vi bør diskutere er hvordan vi skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter til de som er her, sier Ørstavik.

Ombudet viser til at Norge gjennom Europarådets rammekonvensjon har forpliktet seg til å respektere dem som reiser som en del av sin tradisjon.

90 prosent under fattigdomsgrensen

I forrige uke lanserte European Union Agency for Fundamental Rights en rapport om situasjonen for romfolk i 11 EU-land. Rapporten viser blant annet at:

  • 90 prosent lever under den nasjonale fattigdomsgrensen i sitt hjemland.
  • 20 prosent har ikke helseforsikring (eller vet ikke at de har det).
  • Én av tre er uten arbeid.
  • Rundt halvparten av romfolk sier at de har vært utsatt for diskriminering de siste 12 måneder på grunn av sin etnisitet. 

- Vi vet at situasjonen for romfolk i Norge også er vanskelig. Romfolk opplever diskriminering i møte med offentlige institusjoner som NAV og politiet. De nektes adgang til en rekke offentlige steder som butikker, campingplasser og utesteder. Vi har også eksempler på at personer som har vært utsatt for vold og overgrep, ikke får den hjelpen de trenger, sier Ørstavik.

Ombudet viser også til rapporten HL-senteret lanserte tirsdag. Der kommer negative holdninger til romfolk klart frem. For eksempel viser rapporten at 55 prosent av nordmenn ville mislikt at de fikk romfolk som nabo. Tilsvarende tall for muslimer er 26 prosent.

Krever handling

- Vi forventer at norske myndigheter engasjerer seg for å få slutt på diskriminering av romfolk i Norge, sier Ørstavik.

Representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet reiser i morgen til møte i European Commission against Racism and Intolerance. De europeiske likestillings-organene er alle opptatt av den kritiske situasjonen til romfolket.

- Hele Europa leter etter gode tiltak for å stoppe den massive diskrimineringen som skjer rett foran øynene våre. Jeg oppfordrer norske myndigheter til å gå foran i det arbeidet, sier ombudet.

Ønsker flere henvendelser

Ombudet oppfordrer romfolk som opplever diskriminering om å ta kontakt. Alle har rett på individuell vurdering etter diskrimineringsloven, og hos ombudet kan enkeltpersoner få veiledning uten at det koster penger.

- Vi har fått flere henvendelser fra romfolk de siste ukene. Hos oss er det veiledere på jobb hver dag, som kan fortelle om dine rettigheter og hva du kan gjøre hvis du har opplevd diskriminering, avslutter Ørstavik.

Les mer: