Ble diskriminert - fikk oppreisning

En kvinne fikk 70 000 kroner i oppreisning, etter at et jobbtilbud ble trukket da arbeidsgiveren fikk vite at hun var gravid.

- Dette viser at det nytter å si i fra om usaklig forskjellsbehandling. Likestillingsloven er helt klar på at det ikke er lov å diskriminere noen fordi de blir gravide, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Kvinnen mente hun ble diskriminert da jobbtilbudet ble trukket med en gang arbeidsgiveren fikk vite at hun var gravid.

Hun klaget til ombudet, og vi kom til at arbeidsgiver brøt likestillingsloven. Etter dette innrømmet arbeidsgiveren at graviditeten var årsaken til at tilbudet ble trukket, og kvinnen fikk oppreisning.

- Det er bra, det er et viktig signal, sier Sunniva Ørstavik.

- Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det vi mottar flest henvendelser om. Veldig mange arbeidsgivere mangler kunnskap om lovverket, sier hun.

Les hele uttalelsen her.

Les mer: