Stillerom i skolen

- Skolebyråden i Oslo bør gjøre en grundigere vurdering før de nekter skoler å lage stillerom eller andre rom til bønn til elevene sine, mener nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

Fredag skriver Aftenposten om rektor på Hellerud skole i Oslo, som ikke får tilby elevene sine bønnerom.

Skolebyråd Torger Ødegaard understreker at skolen er en kunnskapsinstitusjon, ikke en religiøs institusjon.

- Jeg oppfordrer skolebyråden til å tenke seg om en gang til, og til å gjøre en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper med stillerom eller bønnerom. Dette handler både om muligheten til religionsutøvelse, og om å føle seg velkommen, sier Lier Haugseth.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke vurdert hvorvidt et forbud mot bønnerom i skolen er brudd på diskrimineringsloven.

- Vi skjønner at det kan være utfordringer knyttet til tilgang til et stillerom i skolen, men vi mener at skoler, som andre institusjoner i samfunnet, bør strekke seg langt for å tilrettelegge for religiøs utøvelse. Det er viktig i vårt mangfoldige samfunn, sier hun.  

Her kan du lese mer om temaet religion. og råd til arbeidsgivere som vil tilrettelegge for religionsutøvelse på arbeidsplassen sin.