- Bryr seg ikke om likestillingsloven

- Med over 1000 diskrimineringssaker til oss de siste seks årene, er det liten tvil om at norske arbeidsgivere har et stort holdningsproblem overfor gravide og ansatte i foreldrepermisjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

De siste dagene har vi lest at headhuntere anbefaler folk å bli ferdig med å få barn for enklere å få innpass i arbeidslivet.

- Dette er ikke løsningen. Det er forbudt å diskriminere gravide og personer i foreldrepermisjon. Ifølge likestillingsloven er det heller ikke lov å stille spørsmål om familieplanlegging, men hva hjelper det når arbeidsgiver likevel gjør det? spør Ørstavik.

Må ta ansvar

Henvendelsene ombudet får viser at svært mange arbeidsgivere ikke kjenner til eller ikke bryr seg om loven.

– De som bryter loven må ansvarliggjøres. Det må få tydeligere konsekvenser å diskriminere, sier Ørstavik.

- Samtidig må arbeidsgivere ta inn over seg det ansvaret de har for å jobbe aktivt og systematisk for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen sin. Vi må sikre et system som gjør at den som blir diskriminert ikke må bære ansvaret alene, sier hun.

Toppen av isfjellet

Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det enkeltområdet ombudet mottar flest henvendelser på.

- Dessverre er det nok også bare toppen av isfjellet. Vi vet at veldig mange ikke sier fra når de opplever diskriminering, sier Ørstavik.

Likestillingsutvalget, som har lagt frem to utredninger, fremhever behovet for kontroll av at bedriftenes plikter til likestillingsarbeid overholdes, og at lovbrudd får tydeligere konsekvenser.
Les mer om hvordan du som arbeidsgiver aktivt kan arbeide for å unngå diskriminering av gravide og ansatte i foreldrepermisjon på våre arbeidslivssider.

Fakta:

  • Graviditet og foreldrepermisjon er forhold som ofte fører til diskriminering i arbeidslivet.
  • De siste fem årene har LDO behandlet over 1000 saker på dette.
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er klageinstans for diskriminering.