Dagen mot rasisme

21. mars er den internasjonale dagen mot rasisme. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik reiser til Tromsø for å snakke om samehets, ekstreme ytringer og rasisme.

- Rasisme og fremmedfrykt er en trussel for enkeltmennesker, men også for samfunnet vårt som helhet. Hvis vi lar rasisme, fordommer og stereotypier styre oss, fratar vi hverandre menneskeverd og ødelegger den grunnsteinen demokratiet vårt er bygget på.  Vi må kjempe mot rasisme i dag og alle andre dager i året, sier Ørstavik.

Samehets

Torsdag deltar Ørstavik på konferansen Digitale nabokjerringer i Tromsø. I forbindelse med forberedelsene ba ombudet om eksempler på samehets via det sosiale mediet Twitter. Et av forslagene som kom inn var kommentaren “La oss kvitte oss med samene, så er vi under 5 mill igjen.”

- Dette er ett av utallige eksempler på hets mot samer. Vi vet at samer føler seg mobbet, uthengt og trakassert, og det kan vi ikke finne oss i, sier Ørstavik.

Økt negativ oppmerksomhet

Hatet mot muslimer er en dominerende del av dagens rasisme. Mens mediadebatten om innvandrer og integrering på 1980-tallet dreide seg om innvandrere og ulike nasjonaliteter, er fokus i dag på religion.

- Vi får flere henvendelser til ombudet om ekstreme ytringer. Vi har fått inn saker der muslimer omtales som “vrakgods som trenger skambank” og som “rotter som invaderer hovedstaden”, sier Ørstavik.

Ombudet ser også en økt negativ oppmerksomhet rettet mot asylsøkere, jøder, samer, rom og romani.

Krever handling

Kampen mot rasistiske og hatefulle ytringer må bli kjempet på mange ulike måter. Ombudet har sans for statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring i nyttårstalen om å opptre som “digitale nabokjerringer”, men understreker at det er langt fra nok.

- Problemet er alt for stort til at vi kan overlate til tilfeldige enkeltpersoner å stå opp mot rasistiske ytringer alene. Politiet må slå hardere ned på slik adferd, redaktører må ta ansvar for hva som får komme frem i debatter og ikke minst må Stoltenberg selv bidra i kampen, sier Ørstavik.

Hun viser til at Norge ved flere anledninger har blitt kritisert av FNs rasediskrimineringskomité og Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse. De har pekt på klare undertoner av rasisme i den norske samfunnsdebatten, og etterlyst en bedre strategi fra myndighetene for å håndtere rasistiske ytringer i offentligheten.