Flere klager på Sola flyplass

Etter at det i dag ble kjent at Sola flyplass har innført egen kø for menn i sikkerhetskontrollen, har Likestillings- og diskrimineringsombudet mottatt flere klager.

- Det er flere som har tatt kontakt med oss og ønsker at vi vurderer dette opp mot likestillingsloven, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i ombudet.

Ifølge Stavanger Aftenblad laget Sola flyplass en egen kø for menn fredag morgen. Begrunnelsen er at det går fortere å få menn gjennom sikkerhetskontrollen.

- Egne køer og sluser for menn er neppe i tråd med likestillingslovens intensjon og er en ny problemstilling for oss. Vi har aldri hørt at kvinner bruker lengre tid i sikkerhetskontrollen enn menn, sier Haugseth.

Ombudet vil ta kontakt med ledelsen ved flyplassen for å høre mer om hva som ligger til grunn for denne ordningen, og om dette er en praksis de vil videreføre.

- Etter å ha vært i kontakt med ledelsen vil vi vurdere hva vi gjør videre, avslutter Haugseth.

Fredag ble det kjent at Avinor snur og avvikler køene forbeholdt menn. Vi fortsetter å følge situasjonen.