Rapport til FNs kvinnekomité

Likestillings- og diskrimineringsombudet leverte denne uka sin endelige rapport til FNs kvinnekomité, CEDAW.

Rapporten gir en orientering om det ombudet mener er de alvorligste mangler og fallgruver i den norske likestillingspolitikken.

- Sist jeg møtte FNs kvinnekomité kommenterte de at norsk likestillingspolitikk er mye fin retorikk, men lite konkret handling. Vår endelige rapport til komiteen viser at de dessverre har rett i det, sier ombud Sunniva Ørstavik.

FNs kvinnekomité

FNs kvinnekomité overvåker medlemsstatenes arbeid med å gjennomføre bestemmelsene i kvinnekonvensjonen (CEDAW). Hvert fjerde år redegjør Norge for gjennomføringen av konvensjonenes standarder i politikk, lovgivning, og doms- og forvaltningspraksis. 

Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet er ansvarlig for myndighetenes rapportering til FNs tilsynsorganer. 16. februar eksamineres statsråd Audun Lysbakken av komiteen i Genève.