Rettsløse kvinner

– Ingen kvinne i Norge skal føle seg tvunget til å bli i et forhold preget av vold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Ørstavik deltok denne uken på det svensk-norske seminaret  “Kvinnor och barn i rättens gränsland” om særlige utfordringer som møter voldsutsatte,  utenlandske kvinner med oppholdstillatelse knyttet til ekteskap i Sverige og Norge.

– Kravene til dokumentasjon av volden må lettes slik at voldsutsatte kvinner og hennes eventuelle barn, får opphold i Norge etter ekteskapsbrudd. Det er uholdbart å leve med en trussel om hjemsendelse dersom man ikke behager sin ektefelle. Her ligger mange farer for misbruk og frykt, fortsetter Ørstavik.

Rettsløse kvinner og barn

En kvinne som har sin oppholdstillatelse i Norge knyttet til at hun er gift med en norsk mann, havner i en nærmest rettsløs situasjon dersom hun utsettes for vold fra sin ektemann. Disse kvinnene kan være redde for å bli sendt tilbake til hjemlandet og kan ha lite kunnskap om egne rettigheter.

Selvstendig oppholdstillatelsen er avhengig av at ekteskapet med mannen har hatt en varighet på minst tre år.

Ombudet ber om endring

Ørstavik understreker kvinnenes utsatte posisjon og ønsker gjennomgang av den norske 3-års-regelen som krever at kvinnene må være gift i Norge i minimum 3 år for å kunne søke selvstendig opphold.  

– Vi vet at mange kvinner utsettes for vold og ikke tør å melde fra blant annet på grunn av frykt for hjemsendelse, sier Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet krever

  • lavere krav til dokumentasjon av vold
  • mer informasjon og ikke minst tilgjengelig informasjon til mennesker som kommer til Norge, om rettigheter og plikter
  • gjennomgang av utlendingsloven i lys av de menneskerettslige forpliktelsene Norge har
  • økt kunnskap om vold mot kvinner, særlig hos aktørene som for eksempel fastlege og skole

16 dager mot vold mot kvinner

25. november er startskuddet for en 16 dagers kampanje mot vold mot kvinner. I den perioden vil organisasjoner over hele verden sette fokus på overgrep mot kvinner.

- Vold mot kvinner er en stor trussel mot likestilling, og et grovt brudd på kvinners menneskerettigheter, sier Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet markerer kampanjen, blant annet gjennom å invitere til frokostmøtet "Frihet fra vold". Møtet arrangeres i samarbeid med Krisesentersekretariatet, og omhandler Europarådskonvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Les mer om og meld deg på frokostmøte her