Tydeliggjør mors og fars rettigheter

- Viktig og på tide, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik om regjeringens forslag til endring i likestillingsloven. Den skal sikre og tydeliggjøre rettigheter når arbeidstakere kommer tilbake fra foreldrepermisjon.

- Vi får veldig mange saker både fra kvinner og menn som diskrimineres når de er i eller er kommet tilbake fra foreldrepermisjon. Det er viktig at deres rettigheter tydeliggjøres, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Les mer om rettigheter og plikter ved graviditet og foreldrepermisjon på våre arbeidslivssider.

Ny lovbestemmelse

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår en ny lovbestemmelse i likestillingsloven, som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har

  • rett til samme eller tilsvarende stilling
  • rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
  • rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

 Les pressemeldingen fra departementet her.

Les ombudets høringssvar her.