Mener offeret har skyld

1 av 4 mener voldtektsofre delvis har skyld for overgrepet. Samtidig opplever ofrene stor grad av skam, og mange sliter tungt. Det viser en undersøkelser fra Dixi ressurssenter.

Dixi ressurssenter for voldtatte i Oslo spurte 150 voldtektsofre om hvordan de har det etter voldtekten. 80 prosent av de spurte svarte at de har veldig skamfølelse. 70 prosent føler at voldtekten i veldig stor grad var deres egen skyld.

Bekymret ombud

Dixi har også undersøkte holdninger til voldtekt og voldtatte. Den viser at 1 av fire mener kvinner som er berust og som blir med noen hjem, har delvis skyld hvis de blir voldtatt. 

Undersøkelsene viser at mange ofre føler at de ikke blir trodd, og har problemer med å nå frem i rettsapparatet.

- Fordommer og stereotypier preger både politi og rettsapparat. Vi er bekymret over manglende handling fra norske myndigheters side. FN deler vår bekymring, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.  

Her kan du lese resultatene fra spørreundersøkelsen om voldtekt.

Her kan du se TNS Gallups presentasjon av undersøkelsen "Nordmenns holdninger til voldtekt".

Les også: