Får endelig diskrimineringsvern

- Mennesker som opplever diskriminering og trakassering på grunn av sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk, får nå et ordentlig vern mot diskriminering på alle samfunnsområder. Det er viktig, og det er på tide, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen la frem forslaget om ny lov fredag.
 
− Loven er et klokkeklart signal om at vi som samfunn ikke aksepterer diskriminering. Å få være den man vil, gå kledd slik man vil, elske den man vil, er grunnleggende menneskerettigheter, og de skal ivaretas, sier Ørstavik.
 
- På samme måte som det ikke er lov å forskjellsbehandle folk på grunn av kjønn, etnisitet, eller funksjonsevne, gjelder det samme nå også seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, på alle samfunnsområder, sier hun.

Pliktene som følger

Ørstavik er glad for at loven inneholder en aktivitets- og redegjørelsesplikt. Denne forplikter arbeidsgivere og offentlige myndigheter til å jobbe aktivt og systematisk mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 
− Mange enkeltmennesker utsettes for diskriminering på mange arenaer bare fordi de er den de er. Nå må skoler, helsevesen og arbeidsgivere ivareta sin lovpålagte plikt om å møte forskjellige folk på en god måte, og de må jobbe systematisk med likestilling, sier Ørstavik.

Loven skal virke forebyggende, og den skal gi flere som mener at de blir diskriminert muligheten til å få saken sin behandlet hos oss i Likestillings- og diskrimineringsombudet.