Likestillingsåret 2013

Tirsdag deltok likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på åpningen av stemmerettsjubileet på Stortinget. – Markeringen av at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett, er en av flere viktige ting som skjer i år. Jeg gleder meg til et spennende likestillingsår, sier hun.

− Vi skal bruke stemmerettsjubileet til å feire likestillingsseire, men mest av alt må vi bruke det på å se fremover. Det er like stor motvilje til å dele på makten nå som for 100 år siden, sier Sunniva Ørstavik.

− Mangelen på reelt folkestyre i landet vårt bør uroe oss veldig, slik det uroet Gina Krog den gang kun en liten del av befolkningen fikk bestemme. “Vi [kvinner] må også ha den retten, og den må være lovpålagt,” mente Krog. Og sånn er det fortsatt. Det må krav, lover og press til.

Maktfordelingen i samfunnet vårt er skjevt fordelt og elitepreget. For mange grupper mangler rettigheter og reell innflytelse. Dette er godt dokumentert i Likestillingsutvalgets utredninger “Struktur for likestilling” og “Politikk for likestilling”.

- Vi må jobbe sammen for et reelt folkestyre, der folkemangfoldet er representert, uansett kjønn, etnisitet eller funksjonsevne, sier Ørstavik.

Flere milepæler

Derfor blir 2013 viktig på flere måter:

  • Vi er blitt lovet en ny likestillingspolitikk. Likestillingsutvalgets utredninger har beredt grunnen for stort og tiltrengt løft i likestillingsarbeidet i Norge.
  • Vi skal også få en ny lov om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • Menneskerettighetene skal styrkes. Vi får tilsynsansvaret med FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD. Det er en milepæl i rettighetsarbeidet, og for å se utfordringene funksjonshemmede møter i et likestillingsperspektiv.

Det er et godt stykke igjen til alle har reell valgfrihet og mulighet til makt over seg selv eller andre. Sammen skal vi bruke likestillingsåret 2013 til fornyet kamp for menneskerettighetene, sier hun.