Stopp vold mot kvinner

− Jeg mener vold mot kvinner er den verste formen for kvinneundertrykkelse, og vi må satse massivt på å bekjempe volden, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. På kvinnedagen 8. mars presenterte regjeringen Stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner”.

Ørstavik er glad for at regjeringen satser på forebygging, holdninger og praktiske tiltak med den nye Stortingsmeldingen.
− For å lykkes, må initiativene også følges av penger. Jeg er bekymret for at avsatte 75 millioner ikke er nok.
− Noe av det aller viktigste er å synliggjøre volden, mener Ørstavik.
− Og vi må vi ha forbyggende tiltak, hjelpetiltak til ofre, hjelpetiltak til voldsutøverene og økt kunnskap. Dette er ingen privatsak, men et stort folkehelseproblem og samfunnsproblem sier Ørstavik.
− Jeg tror dette er et av de mest tabubelagte områdene vi har i samfunnet vårt, men vi må tørre å handle, fortsetter hun.

Likestillingsparadoks
Vi har fortsatt mange likstillingsutfordringer igjen i Norge, men Ørstavik brukte Kvinnedagen til å markere kampen mot vold mot kvinner og understreker viktigheten av å gjøre noe nå. Hver fjerde kvinne opplever vold i nære relasjoner, og en av ti har opplevd grov vold.
− Det er et stort samfunnsproblem og et stort folkehelseproblem.  Og det er et uttrykk for mangel på likestilling, sier Ørstavik.
− Det er et av de store likestillingsparadoksene det at vi lever i likestillingslandet Norge, men så domineres tusenvis av kvinners hverdag av vold. Vi har snakket mye om vold, men gjort altfor lite, sier Ørstavik.

Jobbe på
− Vi har vunnet mange likestillingsseire og de bør feires, men når det gjelder vold mot kvinner, så er problemet  i dag stort og rammer særlig kvinner og barn hardt. Det er ingen tvil om at arbeidet med å bekjempe vold må intensiveres. Dette kan vi ikke leve med.

Stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner”