Trekker innleder

Janice Raymond er trukket som innleder til vår politiske debatt om sexkjøpsloven onsdag. - Hennes synspunkter på transpersoner kan oppfattes som uforenelig med vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Møtet om sexkjøpsloven med et bredt politikerpanel vil gå som planlagt onsdag, med politiinspektør Simon Häggström fra Stockholm som innleder. Han skal snakke om erfaringer Sverige har gjort med sin sexkjøpslov.

- Janice Raymond er en av de fremste forskerne på sexkjøpsindustrien, men hun har samtidig syn på transpersoner som kan oppfattes ikke å være forenelig med vårt arbeid. Derfor velger vi å trekke henne som innleder til debatten, sier Ørstavik.

Viktig likestillingstiltak

- Jeg ser frem til en politisk debatt om sexkjøpsloven som ett av virkemidlene for å hindre prostitusjon og menneskehandel. Loven er et viktig likestillingstiltak. Vi tolererer ikke salg av kropp. Kvinner skal ikke handles med, sier Ørstavik.

Et av Likestillings- og diskrimineringsombudets oppdrag er å passe på at myndighetene overholder FNs kvinnekonvensjon. Konvensjonen er klar: Norge må sørge for å gjøre ende på enhver form for handel med kvinner og utnyttelse av kvinner i prostitusjon.