Lønnsgapet mellom kvinner og menn øker igjen

Ny lønnsstatistikk viser at lønnsgapet mellom kvinner og menn økte med 0,7 prosentpoeng i 2013. – I 2012 opplevde vi redusert lønnsforskjell mellom kvinner og menn på 1,2 prosentpoeng. Det var et lite, men viktig steg mot likelønn. Nå når lønnsforskjellene igjen øker, er det et varsko, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Lønnsstatistikken fra SSB viser nå at kvinner tjener 85,8 prosent av det menn tjener. Året før var lønnsgapet mindre, med en gjennomsnittlig kvinnelønn på 86,5 prosent av menns lønn. Årsaken til disse hoppene er at lønnsoppgjøret i 2012 hadde en god og tydelig kvinneprofil med reduksjon av lønnsgapet både i offentlig og privat sektor. Offentlig sektor, som er kvinnedominert, hadde i tillegg en høyere lønnsvekst enn privat sektor, som er mannsdominert.

I 2013 var det omvendt, offentlig sektor hadde en lavere lønnsvekst og kvinner i offentlig sektor fikk attpåtil lavere lønnsvekst sammenlignet med menn i offentlig sektor.

- Dette er en utvikling vi ikke ønsker, men dessverre overrasker den ikke. Gode lønnsoppgjør for kvinnedominerte yrker har en lei tendens til å bli tatt igjen ved neste lønnsoppgjør, sier Sunniva Ørstavik.  

- Dette viser at vi ikke kan slå oss til ro, hvile på laurbærene og tro at likestilling ordner seg selv. Det er så lite som skal til for å snu en positiv utvikling. Det må jobbes aktivt og systematisk med likestilling hver eneste dag, sier hun.

Må ha likelønnsprofil

Ombudet mener at lønnsoppgjørene må ha en likelønnsprofil hver gang, ikke av og til dersom lønnsgapet skal kunne lukkes. At det jobbes systematisk og grundig med likelønn, at det forankres i ledelsen og prioriteres i praksis. Hvis ikke er lønnsoppgjøret tvert imot med på å opprettholde lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Videre må kvinnedominerte yrker oppjusteres lønnsmessig. Kjønnsdelt arbeidsmarked med lavere verdsetting av kvinnedominerte yrker er den største enkeltårsaken til mangel på likelønn, ifølge en ny ISF rapport forklarer yrke og sektor omtrent halvparten av lønnsgapet.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn skyter fart i barnefasen, der kvinner fortsatt taper, mens menn øker lønna i denne fasen. Derfor er det viktig med tiltak for å få foreldre til å fordele omsorg og arbeid likere. Deling av foreldreperm er et slikt virkemiddel, sammen med et mer familievennlig arbeidsliv.