Samtykke seminar, folk og paragrafer

Trenger Norge en samtykkebasert voldtektsbestemmelse?

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til samtykkedebatt 15. november, 09:00-12:00.

FNs kvinnekomité har flere ganger anbefalt norske myndigheter å endre ordlyden i dagens voldtektsbestemmelse. De ønsker at manglende samtykke fremgår klart i definisjonen av voldtekt i straffeloven. Amnesty ønsker det samme, og viser til Sverige som nylig innførte en samtykkebestemmelse. Her hjemme er meningene delte. Velkommen til debatt!

Dato: 15. november, 09:00 – 12:00

Sted: Mariboesgate 13, Oslo, 1. etasje

Kontaktperson: Taran Knudstad, fagdirektør i LDO, 99598897

Meld deg på arrangementet her innen 11. november

 

Program

08:30 - 09:00     Frokost 

09:00 - 09:05     Velkommen ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

09:05 - 09:30     Jørn Jacobsen: «Samtykke til sex: Frå prinsipp til regel.»

Jacobsen er professor ved Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet og leder for Phd-programmet. Han er også forfatter av boken «Valdtektsstraffebodet. Gjeldande rett og spørsmål om reform».

09:30 - 09:55     Karin Bruzelius: «Vil et krav om samtykke føre til flere domfellelser for voldtekt?»

Bruzelius er jurist og tidligere høyesterettsdommer i Norges høyesterett. Hun er også leder for norsk kvinnesaksforening og medlem av ekspertgruppen til Norges kvinnelobby.

09:55 - 10:10     Jo Martin Stigen: «Positive effekter ved innføring av en samtykkebestemmelse»

Stigen er professor på institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han er også ekspert på strafferett og folkerett.

10:10 - 10:25     Pause m/frukt, te, kaffe, vann

10:25 - 10:55     Rettslige muligheter og utfordringer med en samtykkebestemmelse

10:25 - 10:40     Nina Prebe, Statsadvokat ved Oslo Statsadvokatembeter

10:40 - 10:55     Hege Salomon, advokat

Salomon er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Han er også partner i advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

10:55 - 11:15     May-Len Skilbrei: «Samtykke i kontekst: Hva vi snakker om når vi snakker om samtykke»

Skilbrei er professor og instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo. Hun er også leder for prosjektet Evidently Rape.

11:15 - 11:45     Paneldebatt

Deltakere: Professor Jørn Jacobsen, jurist og tidligere høyesterettsdommer Karin Bruzelius, advokat Hege Salomon, professor Jo Martin Stigen og daglig leder for Dixie ressurssenter mot voldtekt, Rannveig Kvifte Andresen.


11:45 - 11:55     Spørsmål fra salen

11:55 - 12:00     Avslutning