Ombud Hanne Bjurstrøm

- Urimelig og hjerterått!

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer kraftig på at funksjonshemmede barn i Oslo ikke får ha med seg venner hjem fra skolen, selv om det er plass i taxien de bruker som skoleskyss.

Forrige uke kunne Østlandssendingen fortelle om synshemmede Petter Smedsrud som ikke får reise sammen med sin søster eller klassekamerater i drosjen han er avhengig for å komme frem og tilbake på skolen. Dette til tross for at det er plass i bilen. Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm reagerer sterkt på praksisen, og mener det er både urimelig og hjerterått.

- Skoleveien er en viktig sosial arena for klassekamerater. Når barn tvinges til å kjøre alene dag etter dag, vanskeliggjør det lek og fellesskap med vennene etter skoletid. Det er stikk i strid med diskrimineringslovverkets intensjon, om å sikre at alle får mulighet til å delta i samfunnet off leve gode liv, sier Bjurstrøm.

Mer utsatt for mobbing

Norges Blindeforbunds mobbeundersøkelse viser at to av tre elever med nedsatt syn har blitt mobbet på skolen. For å motvirke mobbing er det viktig at elever ikke skiller seg for mye ut med ekskluderende og stigmatiserende ordninger. Om også andre barn kunne ta følge med Petter Smedsrud i drosjen, vil dette tilbudet normaliseres og oppleves mindre stigmatiserende, mener Bjurstrøm

Etterlyser klarere retningslinjer

Byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, skriver til NRK at det ikke er noe veien for at et barn som får skyss til skolen, kan ta med seg en passasjer dersom det er plass. Det forutsetter likevel at sjåføren ikke har noe imot det. Bjurstrøm mener dette tydeliggjør at det er behov for klarere retningslinjer.

- Det kan ikke være opp til den enkelte drosjesjåfør om Petter eller andre skal kunne få ha med seg venner hjem eller om venner skal få slå følge med han på skoleveien, sier Bjurstrøm

Hun sendte onsdag et brev til Utdanningsetaten i Oslo kommune, der hun ber etaten om å snarest mulig reforhandle kjøreavtalen med Oslo taxi, slik at man får på plass retningslinjer som tydeliggjør at Petter Smedsrud og andre i hans situasjon, kan ta med seg venner på skoleveien når han selv ønsker det.

Lar seg løse

Bjurstrøm mener denne saken viser at man generelt har for liten forståelse for hva diskriminering og likestilling er, og understreker at dette er et problem man har klart å finne gode løsninger på andre steder i landet.

- Jeg håper Utdanningsetaten går en runde på dette, og får på plass en ordning som sikrer at Petter og andre barn får ha med seg vennene sine hjem i framtida, sier Bjurstrøm.