På jobbintervjuet

Det er diskriminering hvis du får spørsmål om graviditet eller permisjon på jobbintervjuet.

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr arbeidsgivere å vektlegge graviditet eller foreldrepermisjon i forbindelse med rekruttering.

Under et jobbintervju er det derfor ulovlig å spørre om:

  • Planlagt graviditet
  • Graviditet
  • Adopsjon
  • Infertilitetsbehandling
  • Planlegging av hvordan foreldrepermisjon skal tas ut

Arbeidsgiver kan heller ikke innhente slike opplysninger på en annen måte i ansettelsesprosessen. Det er også ulovlig å undersøke om arbeidssøkerens ektefelle/partner er gravide eller har planer om å få barn. Forbudet er kjønnsnøytralt.

  • Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr ikke at arbeidssøkeren selv tar opp temaet på for eksempel et intervju.
  • Forbudet gjelder ikke spørsmål om sivilstatus og antall barn.
  • Det er bare i helt spesielle unntakstilfeller lov til å spørre eller innhente opplysningene. For eksempel ved tildeling av teater-/filmroller hvor det stilles spesielle krav til utseendet.

Hva kan du gjøre?

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med arbeidsgiver, enten på egen hånd, eller med bistand fra fagforeningen din. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være eposter, smser, eller vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp, for eksempel fra Jussbuss eller Jurk. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: www.jussbuss.no og www.jurk.no.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss