Om diskrimineringsforbudet

Dersom du er gravid, skal ha eller er i foreldrepermisjon har du et sterkt vern mot diskriminering i arbeidslivet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr at det er ulovlig å la graviditet eller foreldrepermisjon ha negativ innvirkning på arbeidsforholdet.

Diskrimineringsforbudet gjelder både fast ansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte. Det gjelder også for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende, samt innleide arbeidstakere.

Forbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold:

  • Utlysning
  • Innkallelse til intervju
  • Ansettelse
  • Lønnsplassering
  • Tildeling av arbeidsoppgaver
  • Permittering, oppsigelse og avskjed.

Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det enkeltområdet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mottar flest henvendelser om.