Om diskrimineringsforbudet

Hvis du er gravid, skal ha eller er i foreldrepermisjon har du et sterkt vern mot diskriminering i arbeidslivet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr at det er ulovlig å la graviditet eller foreldrepermisjon ha negativ betydning på arbeidsforholdet.

Diskrimineringsforbudet gjelder både fast ansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte. Det gjelder også for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende, samt innleide arbeidstakere.

Forbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold:

  • Utlysning
  • Innkallelse til intervju
  • Ansettelse
  • Lønnsplassering
  • Tildeling av arbeidsoppgaver
  • Permittering, oppsigelse og avskjed.

Ved ansettelser, oppsigelser og forlengelse av midlertidige stillinger, er det aldri lov å forskjellsbehandle gravide eller personer i foreldrepermisjon. 

Les mer her: