Mistet jobben

Har du mistet jobben og tror årsaken er

  • alder
  • graviditet
  • permisjon ved fødsel
  • omsorgsoppgaver
  • funksjonsnedsettelse 
  • etnisitet 
  • religion/livssyn
  • kjønn
  • kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
  • seksuell orientering 

kan oppsigelsen være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven.

En oppsigelse må uansett alltid være saklig begrunnet, og vil være ugyldig hvis den ikke er skriftlig eller ikke opplyser hvilke rettigheter du har. Det gjelder egne frister for når du kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver etter at du har fått en oppsigelse. Vi anbefaler at du får juridisk hjelp fra fagforening, advokat eller rettshjelpstiltak dersom du får en oppsigelse. 

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en forklaring. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen dersom man skal ta opp en slik sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler deg derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din.

Du kan også undersøke om det er mulig for å få gratis juridisk hjelp. Du kan lese mer om disse organisasjonene her: https://gratisrettshjelp.no/ 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25