Kjøpe bolig

Boligeier har rett til å se bort i fra høyeste bud, uten å måtte oppgi en nærmere forklaring. Dersom en boligeier eller en megler forteller at de legger vekt på et diskrimineringsgrunnlag, for eksempel religionen til den som ønsker å kjøpe huset, kan det være diskriminering. Det samme gjelder hvis selger eller megler skriver i boligannonsen at noen grupper er uønsket. En boligeier kan heller ikke diskriminere en kjøper basert på ønskene til naboer, familiemedlemmer eller andre.

Veien videre

Det er ikke alltid like lett å bevise diskriminering når du skal kjøpe eller leie bolig. Dersom boligeier, utleier eller megler kommer med diskriminerende uttalelser, er det viktig å dokumentere dette. Skriv ned det som er blitt sagt, noter hvem som har sagt det, tidspunkt for når det skjedde, og oppgi om det var vitner til stede. Er det diskriminerende innhold i en boligannonse, er det viktig å ta vare på en kopi av denne. En lenke til en nettside er ikke god nok dokumentasjon, fordi nettsider kan redigeres i etterkant. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25