Refleksjonsoppgaver

Under får du presentert case med spørsmål som du kan reflektere rundt alene eller sammen med kollegaer. Ledere i skolen kan bruke disse casene i små og større grupper blant skolens ansatte.

Case 1

En lærer er på datarommet med klassen, og hører at noen av jentene kommenterer hverandres klær og utseende på Facebook og Instagram. Læreren fanger opp at særlig Mina får mange negative kommentarer. Fra før av vet læreren at Mina ofte er alene i friminuttene.

 • Hva handler dette om? Kan det være diskriminering? Hvorfor eller hvorfor ikke? 
 • Kjenner du til lignende situasjoner på din skole?
 • Hvilket ansvar har skolen hvis lignende situasjoner oppstår?
 • Hva kan Mina sin lærer gjøre for å skape en trygg skolehverdag for Mina?
 • Hva kan skolen gjøre for å håndtere lignende situasjoner?
 • Hva kan skolen gjøre for å forebygge lignende situasjoner?
 • Har din skole de ressursene dere trenger til å håndtere og forebygge? 

Case 2

På personalrommet sier en nyansatt lærer: «Frøydis i klassen min sier hun er lei av at en av guttene stadig tar på henne.» Noen av de andre lærerne humrer, og en sier: «Det er sikkert Jon. Han er skolens klovn. Det er hans måte å få oppmerksomhet på. Han gjør det med guttene også. Vi har prøvd å ta det opp med ham, men det er ikke alltid like lett.»

 • Hva handler dette om? 
 • Kjenner du til lignende situasjoner på din skole? 
 • Hva bør du som kollega gjøre i en slik situasjon? Hva bør rektor gjøre?
 • Har din skole rutiner for hvordan ansatte skal håndtere lignende situasjoner som den Frøydis beskriver?
 • Hvordan kan din skole forebygge uønsket fysisk berøring blant elever? Hvem skal definere hva som er uønsket?

Case 3

En skole tilbyr elevene tilrettelegging ved eksamen. En del av tilretteleggingen er et tilbud om utvidet tid med inntil 1 time, og ved skriftlig eksamen: 

 • Får alle elever en likeverdig eksamenssituasjon ved denne tilretteleggingen? Kan skolen risikere å diskriminere noen elever? I så fall hvem og hvorfor?
 • Hvordan fanger du og skolen opp tilretteleggingsbehov blant elever? 
 • Hvordan tilrettelegger du  og skolen for ulike behov blant elevene?
 • Har du og skolen de ressursene som trengs for å tilrettelegge for ulike behov blant alle elever?

Case 4

Denne saken ble omtalt i norske medier. En lærer sendte en tekstmelding til en elev med følgende beskjed:

Skjerdumpt fra VG: Lærer nektet å undervise muslimsk elev.

 • Er dette diskriminering? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvilke elever tror du er særlig utsatt for stereotypier eller fordommer på grunn av holdninger på skolen eller i samfunnet? 
 • Hvordan kan skolen forebygge at ansattes stereotypier eller fordommer påvirker møtet med ulike elever?