Individuell tilrettelegging

Alle har rett til et likeverdig tilbud fra det offentlige, og at det er tilpasset det behovet de har. Ifølge loven skal det offentlige tilpasse sine tjenester slik at disse oppleves som likeverdige uansett funksjonsevne, språk, religiøs praksis, kjønn, kjønnsuttrykk og/eller kjønnsidentitet.

Dersom du gir beskjed om spesielle behov du har, som for eksempel at du trenger tolk eller ekstra tid, og opplever at du likevel ikke får et tilpasset tilbud, kan det være diskriminering.

Noen tiltak kan være for dyre eller for vanskelige å få til.

Veien videre

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med tjenesteyter, enten på egen hånd, eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være eposter, smser, eller vitner. 

Som bruker er det ditt ansvar å sørge for at tjenesteytere kjenner til dine behov, og får de opplysningene som trengs for å sikre deg et likeverdig tilbud. Vi har laget et brevmal som du kan laste ned her, som du kan bruke som utgangspunkt for et informasjonsbrev til tjenesteyter. Dersom du har behov knyttet til en form for nedsatt funksjonsevne vil det være viktig å legge ved en skriftlig uttalelse fra din fastlege eller en spesialist om din situasjon og dine behov. 

Dersom du har formidlet dine behov til tjenesteyter uten at de har forsøkt å tilby en løsning skal du klage til tjenestestedet. Vi har laget et brevmal som du kan laste ned her, som du kan bruke som utgangspunkt for et brev til tjenesteyter. Hvis du ikke synes dette brevet passer til din saksaken din, kan du ringe oss i ombudet og få oss til å skrive et brev til deg som passer bedre til din situasjon.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25