Tilrettelegging språk

Dersom du opplever at en offentlig tjenesteyter ikke gir deg informasjon eller ikke kommuniserer på et språk du forstår, kan det være diskriminering. Et eksempel er hvis et offentlig kontor nekter å gi deg tolk.

Veien videre

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med den offentlige virksomheten. Du kan gjøre dette på egen hånd eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din som e-poster, tekstmeldinger eller vitner. 

Gi gjerne beskjed om behov for tolk når du avtaler eller bestiller time ved et offentlig kontor, slik at tjenesteyter får tid til å bestille tolk. Tjenesteytere kan lett få oversikt over autoriserte tolker gjennom http://www.tolkeportalen.no/

Har språket du snakker ulike dialekter er det viktig å gi beskjed om det er noen av disse som du forstår bedre enn andre. Hvis du ikke forstår skriftlig informasjon du får fra tjenesteyter, kan du be om at de oversetter det til et språk du forstår. Dersom tjenesteyter nekter å oversette skriftlig informasjon til deg, kan det også være diskriminering.

Det vil ikke alltid være mulig å sikre tolk på alle språk. Dersom tjenesteyter undersøker og ikke kan få tolk på språket du snakker, må de undersøke med deg om det er andre språk eller dialekter som du forstår.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25