Universell utforming

Alle skal ha det vi kaller likeverdig tilgang til offentlige tjenester. Det betyr at du skal kunne komme deg til fastlegen din, på NAV-kontoret og på skolen uansett funksjonsevne.

Det betyr for eksempel:

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor skal det være rampe eller heis.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer skal det være ramper eller heis i tillegg til evt. trapper.
  • Det skal ikke være dørterskler som kan være til hinder eller utgjøre snublingsfare.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med blindeskrift sikrer at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være utformet på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk selv om man bruker leselist på hjemme pc-en.

Hvis du ikke har like god mulighet til å benytte deg av offentlige tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. 

Unntak fra loven.

 

Veien videre

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med tjenesteyter, enten på egen hånd, eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være eposter, smser, eller vitner. 

Delta-senteret og Direktoratet for byggkvalitet kan gi informasjon om kravene som stilles til byggtekniske løsninger og IKT- løsninger

 

Kontakte tjenestestedet og gjør dem oppmerksom på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Dersom de opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen kan du be om en begrunnelse om hvorfor. Du kan kontakte ombudet for å høre om tjenesteyterens forklaring er rimelig. Du kan også kreve at tjenesteyter i mellomtiden finner en løsning og legger til rette for at du kommer frem. Dersom du opplever at tjenesteyter ikke løser problemet kan det være diskriminering. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og epost. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Fra 1. januar 2018 klager du direkte til nemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25