Universell utforming

Alle skal ha likeverdig tilgang til offentlige tjenester. Det betyr at du skal kunne komme deg til fastlegen din, på NAV-kontoret og på skolen uten at du skal trenge hjelp fra andre for å komme deg dit.

I praksis betyr det at du skal kunne komme deg inn i klasserommet i følge med dine medelever. Du skal kunne komme deg inn på NAV-kontoret uten å måtte bruke en spesialinngang på baksiden. Og du skal kunne åpne døra inn til fastlegen uten å måtte påkalle hjelp for å få åpnet den.

Det betyr for eksempel:

  • Du skal kunne bruke hovedinngangen.
  • Dersom inngangen ikke er i samme høyde som bakken utenfor skal det være rampe.
  • Er lokalene over flere plan eller etasjer skal det være mulig å komme seg mellom disse uten hjelp.
  • Det skal ikke være dørterskler som kan være til hinder eller utgjøre snublingsfare.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer nedfelt i gulvet og skilting med blindeskrift sikrer at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være utformet på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk selv om man bruker leselist på hjemme pc-en.

Hvis du ikke har like god mulighet til å benytte deg av offentlige tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. 

Unntak fra loven.

 

Veien videre

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med den offentlige virksomheten. Du kan gjøre dette på egen hånd eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din som e-poster, tekstmeldinger eller vitner. 

Delta-senteret og Direktoratet for byggkvalitet kan gi informasjon om kravene som stilles til byggtekniske løsninger og IKT- løsninger

 

Kontakte tjenestestedet og gjør dem oppmerksom på at de ikke har sikret tilgjengeligheten slik de plikter. Dersom de opplyser at det ikke er mulig for dem å sikre tilgjengelighet gjennom hovedløsningen kan du be om en begrunnelse om hvorfor. Du kan kontakte ombudet for å høre om tjenesteyterens forklaring er rimelig. Du kan også kreve at tjenesteyter i mellomtiden finner en løsning og legger til rette for at du kommer frem. Dersom du opplever at tjenesteyter ikke løser problemet kan det være diskriminering. 

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25