Individuell tilrettelegging

Alle har rett på at undervisning i barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner er individuelt tilrettelagt og tilpasset deres behov. Hvis du har nedsatt funksjonsevne eller har behov for spesialundervisning, skal lærestedet ta hensyn til dette. Dersom lærestedet ikke tilrettelegger for deg, kan det være diskriminering.

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner skal også være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne. Les mer om universell utforming her.

Dersom du har behov for tilrettelegging, må du eller dine pårørende si ifra til barnehagen/skolen/utdanningsinstitusjonen om dine forutsetninger og behov. Du må sørge for at de som skal tilrettelegge får de opplysningene de trenger for å sikre deg et likeverdig tilbud. Dette kan for eksempel være gjennom en skriftlig uttalelse fra din fastlege eller spesialist om dine behov.

Dersom du har gitt beskjed om dine behov til barnehagen,skolen eller utdanningsinstitusjonen, men ikke får tilrettelegging, kan du først forsøke å klage direkte til den som er leder på lærestedet.

Dersom du ikke er fornøyd med lærestedets håndtering av ditt behov for tilrettelegging, kan du klage til kommunen, fylkesmannen eller tilhørende klageorgan. Hvis du er misfornøyd med hvordan kommunen, fylkesmannen eller klageorganet vurderer saken din, kan du ta kontakt med LDO for videre veiledning. Du kan også klage inn saken din til Diskrimineringsnemnda. LDO kan gi deg veildedning i hvordan du går frem for å klage til Diskrimineringsnemnda.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25