Universell utforming

Alle barn og unge skal ha like god tilgang til skole og barnehage. Det betyr at du skal kunne komme deg inn til klasserommet og bruke fellesområdene uansett funksjonsevne. Loven sier at hovedløsningen skal være universelt utformet. Det betyr at man skal kunne ta deg fram på skolen sammen med de andre elevene uten å trenge hjelp. Derfor skal det ikke skal lages spesialløsninger for de som har en funksjonsnedsettelse. Når elevene kommer til skolen skal alle kunne ta seg fram langs den samme ruta fram til klasserommet. Dette skal også gjelde mellom klasserommene. Er det heis på skolen skal den være åpen for alle. Særløsninger er stigmatiserende.

Her er noen flere eksempler:

  • Har barnehagen, skolen eller høgskolen flere etasjer, skal det være ramper eller heis.
  • Det skal ikke være dørterskler som kan være til hinder eller utgjøre fare for å snuble.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer skal være nedfelt i gulvet og skilt med blindeskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være utformet på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk selv om man bruker leselist på hjemme pc-en.

Dersom du opplever at du ikke har like god mulighet til å bruke lokalene som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. 

Ombudet jobber for at alle skoler skal bli tilgjengelig for alle barn.

Hva kan du gjøre?

Dersom du har gitt beskjed om dine behov til barnehagen,skolen eller utdanningsinstitusjonen, men ikke får tilrettelegging, kan du først forsøke å klage direkte til den som er leder på lærestedet.

Dersom du ikke er fornøyd med lærestedets håndtering av ditt behov for tilrettelegging, kan du klage til kommunen, fylkesmannen eller tilhørende klageorgan. Hvis du er misfornøyd med hvordan kommunen, fylkesmannen eller klageorganet vurderer saken din, kan du ta kontakt med LDO for videre veiledning. Du kan også klage inn saken din til Diskrimineringsnemnda. LDO kan gi deg veildedning i hvordan du går frem for å klage til Diskrimineringsnemnda.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25