Kjønnsdiskriminerende og støtende reklame

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke ta stilling til om reklame og markedsføring er i strid med loven, fordi dette er utenfor vårt mandat.

Kjønnsdiskriminerende og annen støtende reklame er forbudt etter markedsføringsloven, og kan påklages til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet tar også imot tips om ulovlig reklame. Dersom du opplever at en reklame er diskriminerende er det viktig å sikre kopi, bilde eller opptak av reklamen.