Dårlig behandlet

Dersom du blir nektet å kjøpe en vare eller ikke får benytte deg av en tjeneste, kan det være diskriminering hvis forskjellsbehandlingen for eksempel skjer på grunn av etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. 

Det kan også være diskriminering hvis du får dårligere kundebehandling enn andre, for eksempel på grunn av dårlig hørsel eller hudfarge. LDO kan gi deg veiledning om hva du kan gjøre videre i slike saker.

Det å nekte noen tilgang til en vare eller en tjeneste kan også være straffbart etter straffeloven § 186. Dette gjelder der forskjellsbehandlingen skyldes religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell orientering og i noen tilfeller nedsatt funksjonsevne. Dersom dette er tilfellet, kan du anmelde saken til politiet. Du kan be LDO om veiledning dersom du vurderer å anmelde saken.

Hva kan du gjøre?

Hvis du har blitt dårlig behandlet i for eksempel en butikk, kan du ta opp saken med butikkens daglige leder. Dette bør du gjøre så fort som mulig. Du bør gi en beskrivelse av det som har skjedd, og oppgi navnet på den som har utsatt deg for dårlig behandling (hvis du vet dette). Hvis det var vitner til hendelsen, vil det kunne styrke saken din.

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan saken blir håndtert, kan du ta kontakt med LDO for videre veiledning.

I noen saker kan det være vanskelig å bevise at det å nekte noen å kjøpe en vare eller tjeneste, eller bli utsatt for dårlig kundebehandling er diskriminering. For å kunne si at forskjellsbehandlingen er diskriminerende, må det bevises en sammenheng mellom det som har skjedd og for eksempel nedsatt funksjonsevne.

Dersom du har skriftlig dokumentasjon eller vitner, er det viktig å ta vare på disse og få vitnene til å skrive ned hva de har sett eller hørt.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25