Fikk ikke jobben jeg ønsket

Hvis du er like godt eller bedre kvalifisert enn den som fikk jobben, kan det være diskriminering hvis arbeidsgiveren har lagt negativ vekt på et diskrimineringsgrunnlag. Det kan for eksempel være graviditet, etnisitet, funksjonsevne eller alder. Det samme gjelder hvis du ikke ble innkalt til intervju.

En arbeidsgiver skal legge saklige kriterier til grunn for utvelgelse av kandidater. Arbeidsgiver står fritt til å vurdere hva slags kompetanse de mener er mest relevant, så lenge utlysningsteksten åpner for det.

En offentlig arbeidsgiver må ansette den som er best kvalifisert. Å være best kvalifisert, men ikke bli innkalt til intervju eller få jobben, er ikke nødvendigvis nok til at du kan si at du er blitt diskriminert. Som nevnt over må arbeidsgiver ha lagt negativ vekt på et av diskrimineringsgrunnlagene.

Har du opplevd å få spørsmål på jobbintervjuet som du lurer på om det er lov å stille? Her kan du lese mer om spørreforbud.

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din. Hvis du mener du skulle hatt et vikariat du ikke fikk og at du er blitt diskriminert, bør du be arbeidsgiver om en tilbakemelding.

Dersom du er ansatt i det offentlige bør du be om en utvidet søkerliste. Det har du krav på, og der vil du kunne sammenligne dine kvalifikasjoner med den som er ansatt. Er denne dårligere kvalifisert enn deg, kan det tyde på at du er blitt diskriminert. I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk vikariatet. Du har også krav på opplysninger om den som fikk jobben.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

  • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
  • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
  • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Lovlig forskjellsbehandling

Ikke all forskjellsbehandling er diskriminering. Les mer her.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Aldersdiskriminering

Ombudet får mange henvendelser fra mennesker som har opplevd aldersdiskriminering. Her kan du lese hvilke råd vi pleier å gi til den som blir diskriminert. 

Fant du ikke det du lette etter?

Hjelp oss å bli bedre!