Fikk ikke forlengelse av vikariat

Et vikariat er en midlertidig stilling hvor du jobber istedenfor en annen. Når den du jobber for kommer tilbake, er det normalt ikke diskriminering hvis du må slutte. Mange får fornyet vikariatet sitt flere ganger, eller blir lovet å få det forlenget. Så opplever de at det ikke skjer, selv om den de vikarierer for ikke kommer tilbake. Hvis årsaken til at du ikke får forlengelse er fordi du er gravid, skal ut i foreldrepermisjon, eller på grunn av et annet diskrimineringsgrunnlag, kan du ha blitt diskriminert.

Det samme gjelder hvis du har søkt på et vikariat eller en midlertidig stilling som du var best kvalifisert til. For mer informasjon om dette se «Jeg fikk ikke jobben jeg ønsket».

Det finnes ingen saklige grunner til å behandle deg dårligere på grunn av graviditet/foreldrepermisjon. At du ikke kan fullføre vikariatet og at arbeidsgiver må ansette en vikar for deg, har ingen betydning. 

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din. Hvis du mener du skulle hatt et vikariat du ikke fikk og at du er blitt diskriminert, bør du be arbeidsgiver om en tilbakemelding.

Dersom du er ansatt i det offentlige bør du be om en utvidet søkerliste. Det har du krav på, og der vil du kunne sammenligne dine kvalifikasjoner med den som er ansatt. Er denne dårligere kvalifisert enn deg, kan det tyde på at du er blitt diskriminert. I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk vikariatet. Du har også krav på opplysninger om den som fikk jobben.

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

  • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
  • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
  • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Lovlig forskjellsbehandling

Ikke all forskjellsbehandling er diskriminering. Les mer her.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Fant du ikke det du lette etter?

Hjelp oss å bli bedre!