Individuell tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, har du rett på individuell tilrettelegging ved behov. Det kan for eksempel være tilrettelegging av arbeidsplassen eller konkrete arbeidsoppgaver.

Retten til individuell tilrettelegging gjelder både når du har en jobb og når du søker på en jobb. Hvis du søker på en stilling, må arbeidsgiver vurdere om det er mulig å tilrettelegge for deg, for eksempel under intervjuet. 

Hva slags tilrettelegging som egner seg best for deg, må du som arbeidstaker være med å finne ut. Arbeidsgiveren din har ikke plikt til å iverksette det tiltaket du mener er best, men må vurdere tiltakene du foreslår, og innhente fagkyndig bistand hvis det er nødvendig.

Dersom tilretteleggingstiltaket er dyrt og virksomheten har et lite budsjett, kan det være at du likevel ikke har krav på det tiltaket som du ønsker. 

Hvis arbeidsgiver sier deg opp uten å forsøke å tilrettelegge for deg, kan det være diskriminering.

Bestemmelsene om retten til tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere finner du i likestillings- og diskrimineringsloven § 22.

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

  • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
  • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
  • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Fant du ikke det du lette etter?

Hjelp oss å bli bedre!