For lav lønn

Hvis du får dårligere lønn enn kollegaene dine, kan det være ulovlig dersom det skyldes 

 • alder
 • graviditet
 • permisjon ved fødsel
 • omsorgsoppgaver
 • funksjonsnedsettelse
 • etnisitet
 • religion/livssyn
 • kjønn
 • kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
 • seksuell orientering

For lav lønn

Det er ikke automatisk diskriminering hvis du for eksempel har en annen etnisk bakgrunn, og tjener mindre enn kollegaer du kan sammenligne deg med. Hvis lønnsforskjellen skyldes at dere presterer ulikt eller har ulike kvalifikasjoner, vil det ikke nødvendigvis være diskriminering. Med lønn menes også goder som for eksempel betalt mobil.

Likelønn - kjønn

Etter Likestillings- og diskrimineringsloven skal kvinner og menn ha lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Les mer om hvordan du kan vurdere om arbeid er av lik verdi her.

 

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

 • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
 • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
 • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Fant du ikke det du lette etter?

Hjelp oss å bli bedre!