Mistet jobben

Har du mistet jobben og tror årsaken er

 • alder
 • graviditet
 • permisjon ved fødsel
 • omsorgsoppgaver
 • funksjonsnedsettelse 
 • etnisitet 
 • religion/livssyn
 • kjønn
 • kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
 • seksuell orientering 

kan oppsigelsen være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven.

En oppsigelse må uansett alltid være saklig begrunnet, og vil være ugyldig hvis den ikke er skriftlig eller ikke opplyser hvilke rettigheter du har. Det gjelder egne frister for når du kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver etter at du har fått en oppsigelse. Vi anbefaler at du får juridisk hjelp fra fagforening, advokat eller rettshjelpstiltak dersom du får en oppsigelse. 

Hva kan du gjøre?

Det er flere ting du kan gjøre. Å gå i dialog med din arbeidsgiver er det første naturlige steget ved en konflikt. Dette kan du gjøre på egen hånd eller med bistand fra din fagforening dersom du er organisert. Det er viktig at du samler informasjon som styrker saken din, det kan være e-poster, sms'er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

 • rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter
 • advokatenhjelperdeg, som gir gratis juridisk bistand i 30 minutter
 • enkelte innboforsikringer kan dekke deler av advokatutgiftene i arbeidskonflikter

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25

Fant du ikke det du lette etter?

Hjelp oss å bli bedre!