Diskriminering på boligmarkedet

Mange opplever diskriminering når de skal kjøpe eller leie bolig. 

Kjøpe bolig

Kjøpe bolig

Leie bolig

Leie bolig