Skole/utdanning/barnehage

Alle barnehagebarn, elever og studenter har rett på et trygt miljø uten trakassering og mobbing. Undervisning og aktiviteter skal være tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Det betyr at elever kan ha krav på tilrettelegging. Denne veiledningen er i hovedsak rettet mot elever og studenter, men er også relevant for foreldre.

Er du lærer kan du finne mer informasjon om å forebygge diskriminering her.

Universell utforming

Universell utforming

Individuell tilrettelegging

Individuell tilrettelegging

Religion

Religion

Språk

Språk

Mobbing og trakassering

Mobbing og trakassering

Opptakskrav

Opptakskrav