Arrangement

LDO-kurs
LDO-kurs
Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til halvdagskurs i aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

Årskonferanse 2019
Årskonferanse 2019
Årskonferanse 2019 - Innvandrerkvinner og arbeidsliv

Årskonferanse 2019 - Innvandrerkvinner og arbeidsliv

Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse 2019 handler om kvinnelige innvandreres barrierer og muligheter for økonomisk selvstendighet, samt arbeidsmarkedsintegrering. En økning av sysselsettingen av innvandrerkvinner er nemlig viktig både som et likestillings- og integreringsmål, og ikke minst som et verktøy for å bekjempe fattigdom.

FN-flagget
FN-flagget
Norge snakker om vergemål. FN snakker om beslutningsstøtte. Hva krever CRPD-konvensjonen?

Norge snakker om vergemål. FN snakker om beslutningsstøtte. Hva krever CRPD-konvensjonen?

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) til åpent møte før Norge for første gang skal svare FN om menneskerettighetene for funksjonshemmede. Møtet er på torsdag 21. mars kl. 08:30-10:30 og finner sted i 2.etg på Litteraturhuset i Oslo.